TEKVON-DO SPORTISTU REĢISTRS

Par Latvijas Tekvon-do federācijas sportistu reģistra izveidi, un par kritērijiem sportistu sadalīšanai līmeņos

Latvijas Tekvon-do federācija (LTF) veido un uztur sportistu reģistru, kurā reģistrē personas, kuras Latvijā nodarbojas ar Tekvon-do. Reģistrā tiek iekļautas personas, kuras saskaņā ar starptautiskās Tekvon-do federācijas (ITF) pieņemtajiem un LTF atzītajiem sacensību noteikumiem piedalās, gan vietējā mēroga, gan arī starptautiskās Tekvon-do sacensībās.

LTF sportistu reģistrā tiek iekļauti sportisti, kuri ir sasnieguši vismaz 10 gadu vecumu un vismaz 2 reizes iepriekšējā gada laikā ir piedalījušies kādās no LTF kalendārajā plānā noteiktajām sacensībām.

LTF sportistu reģistrā visi sportisti tiek iedalīti 3 atsevišķās grupās:

Starptautiska līmeņa sportisti (STA)

Sportisti, kuri ir sasnieguši meistarības pakāpi 1.Dan, kā arī aktīvi un rezultatīvi piedalās, gan augstāka starptautiska līmeņa sacensības (Eiropas vai pasaules čempionātos un kausos), gan arī LTF organizētās nacionāla līmeņa sacensībās.

Valsts līmeņa sportisti (VAL)

Sportisti, kuri ir sasnieguši meistarības pakāpi 6.gup, kā arī aktīvi un rezultatīvi piedalās LTF organizētās nacionāla un starptautiska līmeņa sacensībās.

Amatieru līmeņa sportisti (AMA)

Sportisti, kuri vēl nav sasnieguši valsts līmeņa sportista kritērijus, taču piedalās LTF organizētās sacensībās iesācējiem un citiem sportistiem.