LTF JAUNU BIEDRU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

1. Lūdzu, aizpildiet iesniegumu par jauna biedra iestāšanos Latvijas Tekvon-do federācijā.

2. Aizpildīts iesniegums ir jānosūta uz e-pasta adresi: itf.latvia@gmail.com 

3. Iesnieguma oriģināls, kā arī  statūtu un reģistrācijas apliecības kopijas, Piel. 3  pa pastu uz adresi:

Biedrība “Latvijas Tekvon-do Federācija”

Liepājas iela 3b, Rīga, Latvija, LV-1002